Povećana zagađenost zraka u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu

Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid koji iznosi 500 ug/m3 u jednom satu na mjernim stanicama u Zenici i Kaknju.

I jučer je zadržan trend visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku na najvećem broju mjernih mjesta.

Koncentracije prašine PM 2.5 i Pm10 su u Goraždu bile su iznad propisane dnevne vrijednosti i jučer su iznosile 60 ug/m3 ali su u poređenju s drugim gradovima u kojima se vrše mjerenja bile relativno niske.

U Sarajevu jučer visoki dnevni prosjeci koncentracija lebdećih četica PM10 i kretale su se između 138 ug/m3 na Bjelavama do 213 ug/m3 na Ilidži. Trend visokih koncentracija se nastavlja i danas, vrijednosti u 08.00 su se kretale od 182 ug/m3 na Bjelavama do 427 ug/m3 na Ilidži.

U Ilijašu su prekoračene i koncentracije sumpordioksida (dnevni prosjek 138 ug/m3, propisana granična vrijednost 125 ug/m3), a na stanicama Vijećnica i Bjelave došlo je do prekoračenja dozvoljenih dnevnih vrijednisto azotnog dioksida (granična vrijednost 85 ug/m3), te su te vrijednosti iznosile 93 ug/m3 Vijećnica, 90 ug/m3 Bjelave. Slično je bilo i u Kaknju gdje su ipak mjerene nešto niže koncentracije prašine lebdećih čestica PM10 ( 77 ug/m3) i sumpor dioksida SO2 (173 ug/m3).

U Zenici slično kao i u Ilijašu – dnevne vrijednosti sumpordioksida i lebdećih čestica 2-3 puta više od propisanih (PM10 97-127 ug/m3; sumpordioksid do 283 ug/m3).

U Živinicama već nekoliko dana za redom su koncentracije sumprodioksida visoke, jučer 134 ug/m3. Na ostalim mjernim mjestima u tuzlanskom kantonu nije bilo visokih vrijednosti sumpordioksida ali je zagađenost zraka lebdećim česticama uopšteno prisutna i vrijednosti se kreću u rasponu od 93 ug/m3 do 131 ug/m3.

Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Za sprovedbu koraka i mjera za spriječavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

FENA