CIK: Istekao rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje

Sinoć u ponoć je istekao zakonom propisan rok od tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, saopćeno je iz CIK-a.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH a način dostave je propisan Uputstvom o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama i Odlukom o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2018. godine koju je Centralna izborna komisija BiH donijela 22.10.2018. godine. Navedenim aktima je precizirano da se podnesci, u ovm slučaju zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, dostavljaju neposredno u sjedište Centralne izborne komisije BiH ili putem faks aparata.

Centralna izborna komisija BiH je procesuirala samo zahtjeve dostavljene na naprijed navedeni način.

U navedenom roku Centralna izborna komisija BiH je primila oko 100 podnesaka koji su zavedeni u 84 predmeta (neki podnesci su objedinjeni jer su zahtjevi identični). Među podnescima su bile i tri žalbe na odluku o utvrđivanju rezultata koje će zajedno sa izjašnjenjem CIK BiH biti dostavljene Apelacionom odjelu Suda BiH.

Podnesci u kojm se od CIK BiH zahtjeva poništenje izbora su odbačeni kao nedopušteni. Značajan broj zahtjeva za ponovno brojanje je odbačen jer su podnešeni od neovlaštene osobe. Neki zahtjevi su odbijeni kao neosnovani jer su navodi u zahtjevu proizvoljni i paušalni i ne upućuju na konkretnu činjenicu.

Zbog javnosti ističemo da ni jednan zahtjev nije upućivao na činjenicu da je došlo do zloupotrebe imena umrle osobe na biračkom spisku. Zahtjevi koji su prema ocjeni Centralne izborne komisije BiH ispunili uslove propisane zakonom su uvaženi i u tim slučajevima naređeno je ponovno brojanje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH je naredila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića sa 84 biračka mjesta iz 15 općina/gradova za pojedine izborne nivoe i to za neke izborne nivoe po političkim subjektima i kandidatima a za neke izborne nivoe po kandidatima unutar liste određenog političkog subjekta.

Naredbe za ponovno brojanje glasačkih listića izdate Glavnom centru za brojanje dostupne su javnosti na web stranici CIK BiH, www.izbori.ba.

Ponovna brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje počinju danas u 10 sati a mogu mu prisustvovati akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje i kandidati koji se pojavljuju na glasačkim listićima koji se ponovo broje. (izvor: N1)