Drugo javno nadmetanje za prodaju imovine “Metalnog”

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca i Odbora povjerilaca preduzeća Metalno Zenica, danas je održano drugo javno nadmetanje za prodaju imovine, nekretnina i pokretnina u vlasništvu i posjedu stečajnog dužnika.

Predmet prodaje bio je kompleks Metalno, početne prodajne cijene 5 miliona i 424.486 maraka, kompleks Benzinska pumpa, početne prodajne cijene 369.000 maraka, te ostala imovina-putnička, teretna vozila i autodizalice, početne cijene 156.266 maraka, kao i materijal u skladištima.

Imovina je bila na prodaji po načelu „viđeno-kupljeno“.

Član Odbora povjerilaca, Mensud Šabić u izjavi za RTV Zenica je potvrdio da je prodata benzinska pumpa za početnu cijenu od 369.000 maraka od strane jedne banke koja je inače polagala hipotekarno pravo.

Stečajni upravnik Metalnog, Sead Begagić je najavio da će ubrzo biti održana sjednica Odbora povjerilaca koji će odlučiti o daljem postupanju sa imovinom stečajnog dužnika. (Š. Babić)