Redovan sastanak: Projekat smanjenja zdravstvenih rizika

U sklopu projekta  „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH – dio Projekta Republika Srpska“,  jedna od aktivnosti je redovan mjesečni koordinacijski sastanak, koji je održan danas u Zenici.

Projekat je zasnovan na četiri stuba – zagovaranje, mobilizacija, edukacija, te monitoring i evaluacija.  U Bosni i Hercegovini realizuje se u Zenici i Mostaru, a osnovni cilj mu je smanjenje vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole duhana i alkohola, te programa ishrane i fizičke aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama.

Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka. (D.S.)