Izabrano novo predsjedništvo Gradskog odbora Snage Centra Zenica

Na sastanku proširenog Gradskog odbora stranke izabrano je novo rukovodstvo ovog organa koje će u narednom periodu raditi na unapređenju kako rada stranke, tako i razvoja grada Zenice.

Većinom glasova za predsjednika Gradskog odbora Snage Centra izabran je Almir Alić, a za potpredsjednike su izabrani Hinda Rudić i Danira Dodik, dok je Dženan Dedić po automatizmu kao predstavnik vijećnika Snage Centra u Gradskom vijeću grada Zenice imenovan za potpredsjednika Gradskog odbora.

U narednom periodu imenovano predsjedništvo Gradskog odbora će imati zadatak da u saradnji sa ostalim organima stranke i u saradnji sa građanima Zenice napravi, prezentuje i realizuje projekte koji će biti od pomoći građanima Zenice i koji će olakšati i poboljšati život u ovom gradu, saopšteno je iz Snage centra.