Sjednica Skupštine ZDK

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prije početka 62. sjednice Skupštine u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program je odata počast svim žrtvama genocida. Potom je utvrđen dnevni red 62. sjednice od osam tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Glavni razlozi za donošenje ove Odluke su usklađivanje odredbi Poslovnika Skupštine sa novim načinom rada Skupštine koji nastaje primjenom e-parlament informacionog sistema, kao i usklađivanje sa Planom komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću. Jedan od razloga je i poboljšanje nekih procesa i metoda u radu Skupštine koji su zastarjeli i koji nisu bili usklađeni sa savremenim informacionim tehnologijama, kao i poboljšanje načina obavještavanja javnosti o radu Skupštine, te otklanjanje u određenoj mjeri nekih ranije uočenih problema u radu i odvijanju toka sjednica Skupštine. Ovim izmjenama i dopunama se bliže uređuje i način potvrđivanja kandidata za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i njihovo razrješenje, te je predviđeno formiranje i skupštinske komisije za europske integracije.

U okviru druge tačke Skupština je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka. Odluka je donesena sa ciljem zadovoljenja osnovnih životnih i zdravstvenih potreba osiguranih lica, na način da su proširena prava osiguranih lica na korištenje pomagala uvođenjem novih vrsta pomagala u odnosu na dosada važeću Odluku. Ovim će biti poboljšan kvalitet prava osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala u medicinski indiciranim slučajevima, a što u konačnici doprinosi i poboljšanju kvaliteta njihovog življenja.

U nastavku su poslanici u Skupštini razmatrali i zaključkom prihvatili Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, te je posebnim zaključkom Skupština zadužila Vladu Kantona da u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama, općinama i nevladinim sektorom, utvrdi strateške pravce razvoja mreže centara na području Zeničko-dobojskog kantona, definiše finansiranje navedene javne ustanove, te razmotri elaborat o opravdanosti i potrebi uključivanja Ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u proces edukacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i učenju u dobi do šest godina, kao i djece i mladih koji su uključeni u edukacijsko-rehabilitacijske grupe pri posebnim ustanovama.

Na ovoj sjednici je prihvaćen i Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Sjednica je prekinuta u 18.00 sati, a termin održavanja nastavka 62. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.