Održano prvenstvo kantona u šahu

U organizaciji Šahovskog saveza Federacije BiH u Zenici je održano 11. ekipno kadetsko prvenstvo reprezentacija kantona u šahu za 2018.godinu.

Pobjednik prvenstva i prvak za 2018.godinu je reprezentacija Kantona Sarajevo sa 7,5 poena, drugi je Srednjobosanski kanton sa 6,5, treći Tuzlanski i četvrti Zeničko-dobojski kanton sa po 5,0 poena.

Najviše poena za reprezentaciju Zeničko-dobojskog kantona osvojila je mlada Lorena Čerkez i to 2,5 poena iz tri partije, Nedim Šestić je osvojio 2 poena iz tri partije i Orhan Mehić 0,5 poena iz dvije partije. (N.G.)