Počela realizacija 24 ugovora o sanaciji i rekonstrukciji puteva

Iako im vremenske prilike nisu naklonjene, građevinska operativa izvođača radova čije su prispjele ponude na raspisani tender ocijenjene kao najpovoljnije, uveliko vrši sanaciju i rekonstrukciju lokalnih nekategorisanih puteva, dijelova ulica i izgradnje parkinga.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove danas su informisani da su preduzeća “Komgrad ZE” i “Špic beton” uvedena u posao i da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

U toku su radovi na putu Puhovac  – Radinovići, na putu u naselju Luke u MZ Arnauti, u Donjoj Vraci, Peharama, Šiblićima, Biškovićima i drugim. U narednih dan – dva počet će radovi na rekonstrukciji ulice Štrosmajerova, Vražalama i izgradnji parking prostora u ulici Talića Brdo broj 3 i 5.

Ukupno će biti realizovana 24 projekta za koje je Gradska uprava Zenice opredijelila 2,7 miliona KM. (zenica.ba)