Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja od duhanskih proizvoda, kazne i do 15.000 KM

Zakon utvrđuje mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabrana njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprečavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere.

Zakonom se osniva i Federalna komisija za zaštitu zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je prepoznala pušenje kao vodeću bolest ovisnosti koja ima štetne posljedice po zdravlje stanovnika i u skladu s tim preuzela obaveze koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz potpisivanja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodnog sporazuma koji zemlje potpisnice obavezuje na donošenje sveobuhvatnih multisektorskih strategija za kontrolu duhana, kao i donošenje zakonodavnih mjera.

Analize dokazuju da duhanski dim sadrži više od 7.000 različitih hemijskih sastojaka, od kojih više od 100 djeluje štetno na organizam, a više od 70 je kancerogeno.

Opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji BiH je da se kroz multisektorsku saradnju utvrde strategija i mjere radi promovisanja i podrške prestanku i smanjenju potrošnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i obezbijedi sinhronizovana primjena mjera usmjerenih na smanjenje potražnje za duhanom i ponude duhana informisanjem, edukacijom i jačanjem javne svijesti o štetnosti duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Također, opredjeljenje je da bude osigurano dovoljno finansijskih sredstava za kontrolu duhana s ciljem kontinuiranog smanjenja broja pušača i izloženosti duhanskom dimu i da nadležni organi i institucije u Federaciji BiH regulišu odnose s duhanskom industrijom na potpuno transparentan način s ciljem zaštite politika javnog zdravlja i sprečavanja privilegovanog tretmana duhanske industrije.

Nacrt zakona je djelomično usklađen s Direktivom 2014/40/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 3. aprila 2014. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i Direktivom 2003/33/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda od 26. maja 2003. godine.

Također, djelomično, Nacrt zakona je usklađen s odredbama Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, a predviđeno je da njegova primjena počne od 1.1.2019. godine.

Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je nakon usvajanja u oba doma Parlamenta Federacije BiH, po njihovom zaključku, bio u tromjesečnoj javnoj raspravi, a 11.10.2017. godine održana je i centralna javna rasprava.

Inače, novi zakon zabranjuje upotrebu svih duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, osim duhana za žvakanje i za šmrkanje, u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu.

Zabrana se odnosi i na upotrebu duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Zakonom su propisani izuzeci od zabrane pušenja u posebnim prostorijama, a uslove za ove prostorije će federalni ministar zdravstva propisati posebnim aktom.

Obaveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona, a ustanove, preduzeća i druge pravne osobe dužni su svoje akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka njegove primjene.

Novim zakonom predviđena je minimalna kazna od 100 KM za fizičku osobu koja postupi suprotno njegovim odredbama, a maksimalno 15.000 KM za privredno društvo ili drugu pravnu osobu.

U roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise na osnovu ovog zakona. (Fena)