Objavljen Konkurs za postavljanje reklamnih naprava na području Zenice

Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice objavilo je danas Konkurs za dodjelu lokacija za privremeno korištenje za postavljanje reklamnih naprava putem licitacije.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, registrovana za obavljanje usluga reklamiranja i oglašavanja.

Urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje reklamnih naprava objavila je Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 26. juna ove godine.

Konkurs ostaje otvoren do 16. jula, kada će biti priređeno javno otvaranje ponuda, u prostorijama Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice.

Sve ostale informacije i obrasci postavljeni su na web stranici Grada, www.zenica.ba.