Centar ženskih prava zagovara ustavne promjene sa fokusom na rodnu ravnopravnost

Centar ženskih prava iz Zenice, u okviru projekta „Orodnjavanje ustavnih promjena“, organizovao je uličnu akciju promocije inicijative Građanke za ustavne promjene i Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene.

Cilj akcije je upoznavanje građana i građanki Zenice sa inicijativom za promjenu Ustava BiH koji treba osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda, sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu, odnosno ravnopravno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH. (R.Š.)