ZEDA za vas traži inostrane partnere!

U okviru podrške privrednicima korištenjem alata Evropske poduzetničke mreže, Agencija ZEDA poziva mala i srednja preduzeća, koja planiraju saradnju s inostranim partnerima, da u periodu od 18. do 22. juna 2018. godine posjete Agenciju ZEDA gdje će dobiti konkretnu podrške od strane osoblja Agencije u traženju odgovarajućih inostranih partnera u Evropi i šire.

Do sada je Agencija ZEDA u okviru EEN mreže, jednom mjesečno predstavljala inostrane kompanije (kupce, dobavljače, distributere, investitore, proizvođače, agente…) koji su iskazali interes za saradnju s bosanskohercegovačkim kompanijama na šta su se zainteresovane kompanije imale priliku prijaviti i ostvariti saradnju s inostranim partnerom. Ova praksa će se nastaviti i u budućnosti, a u pomenutom periodu ZEDA će pružiti dodatna pojašnjenja, pregled inostranih partnera, ostvarenje kontakta i pismo interesa u ime zainteresovanih privrednika.

Važno je napomenuti da u okviru Evropske poduzetničke mreže djeluju kompanije iz različitih sektora koje će zainteresovani predstavnici MSP moći pregledati u unaprijed zakazanom terminu.

Svi zainteresovani za ovu vrstu podrške, termin za sastanak mogu rezervisati na mail: ajna@zeda.ba ili putem 032 449 – 412.