Medicinski najpoželjniji studij na Univerzitetu u Zenici

Na Univerzitetu u Zenici nadaju se upisu više od polovine od ukupnog broja predvidjenih mjesta na osam fakulteta, jer je tendencija drastičnog smanjenja zainteresiranih brucoša za upis, posebno na samofinansirajući i vanredni studij. Ove godine je brucošima data mogućnost da apliciraju sa ovjerenim kopijama srednjoškolskih diploma, kako bi mogli pokušati upis na više fakulteta.

Ove godine predvidjeli su u Rektoratu 1.485 slobodnih mjesta i taj je broj na nivou prošlogodišnjeg, kada je ostvaren upis u procentu od 60 posto. Ove godine očekuju da će upis biti u sličnom procentu, jer je tendencija drastičnog pada zainteresiranosti kandidata, posebno u aranžmanu koji sami finansiraju.

Prošle godine nismo imali problema kada je u pitanju upis na redovan studij na svim fakultetima, ali su za samofinansirajući i vanredni studij kandidati bili nezainteresirani i zbog toga ćemo morati razmisliti o promjeni kvote za tu vrstu studija u budućnosti, – kazao je za ZenicaInfo prof. dr Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Ono što bi moglo imati pozitivan efekat na ovakvo stanje jesu dva nova atraktivna odsjeka – na Politehničkom fakultetu softversko inžinjerstvo, a na Mašinskom, odsjek koji je trenutno još u fazi formiranja, harvderske tehnike u informatici.

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici je u proceduri osnivanje novog odsjeka pod nazivom ‘Inžinjerska i poslovna informatika’. Nakon odobrenja Senata Univerziteta u Zenici i Upravnog odbora u proceduri je usvajanje putem viših instanci Kantona. Stoga, pokretanje odsjeka može se očekivati akademske 2019./20. godine, – precizira za ZenicaInfo dekan Mašinskog fakulteta, v. prof. dr Fuad Hadžikadunić.

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici pri upisu studenata u akademskoj 2018./19. godini nema prijemnog ispita, – dodao je.

Najveće interesovanje vlada za Medicinski fakultet

Inače, najveće interesovanje vlada za Medicinski fakultet – opću medicinu i zdravstvenu njegu, gdje je ove godine predvidjeno 120 slobodnih mjesta. Na ovom, kao i na Politehničkom i Mašinskom fakultetu biće organizirani prijemni ispiti, dok na ostalih 5 fakulteta neće biti prijemnih.

Konkurs za upis je objavljen 11. i trajaće do 22. juna. Olakšica je budućim brucošima što će moći aplicirati i ovjerenim kopijama dokumenata, kako bi istovremeno mogli aplicirati na više fakulteta ili univerziteta.

Međutim, moramo voditi računa o tačnosti podataka, pa će upis primljenih kandidata biti od 9. do 13. jula, bilo da su aplicirali sa originalnim dokumentima ili fotokopiranim. Ukoliko se ne jave u tom periodu, a primljeni su, smatraćemo da su upis obavili na nekom drugom fakutetetu, – pojasnio je Hašić.

Sve to, uz dobre materijalne i kadrovske pretpostavke, trebalo bi utjecati na kandidate da se upišu na zenički univerzitet, gdje je kvalitet rada neupitan.

Pozivamo buduće brucoše i njihove roditelje da dodju i raspitaju se šta nudimo i vjerujemo da se, ukoliko odaberu UNZE za studij, neće pokajati, – dodaje profesor Hašić.

Evo i statističkih podataka o slobodnim mjestima na prvom upisnom roku zeničkog univerziteta.

Metalurško-tehnološki fakultet – 135 slobodnih mjesta

Mašinski fakultet – 190

Filozofski fakultet – 220

Ekonomski fakultet – 200

Pravni fakultet – 240

Medicinski fakultet – 120

Politehnički fakultet – 160

Islamski pedagoški fakultet – 220

Redovni studij – 705 slobodnih mjesta

Samofinansirajući studij – 595

Vanredni studij – 185