U osam godina pet puta manja prodaja domaćih cigareta

Broj legalno prodanih kutija cigareta te rezanog duhana u BiH drastično opada. U isto vrijeme raste broj pokušaja nelegalnog uvoza cigareta iz drugih zemalja.

Samo u prva četiri mjeseca ove godine spriječeno je krijumčarenje robe u vrijednosti većoj od dva miliona maraka, što je skoro dvostruko više nego u istom razdoblju lani.

Smanjena potražnja

Najveća količina te robe odnosi se upravo na cigarete i duhanske prerađevine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u osam godina broj prodanih domaćih kutija cigareta je gotovo pet puta manji, a gotovo dvostruko je smanjena potražnja i za cigaretama stranih proizvođača.

Kako se navodi  u podacima Uprave, iz godine u godinu opada broj izdanih trošarinskih markica za obilježavanje duhan­skih prerađevina i to za uvozne i domaće proizvode. Tako je 2009. godine za domaće duhanske pro­izvode izdano čak 224,520.000 trošarinskih markica, a za strane 310,371.568. Usporedbe radi, za prošlu godinu brojke stoje ovako: za domaće duhanske proizvode izdano je 55,172.500 trošarinskih markica, a za uvozne 189,811.349.

Razlog tome su cijene, koje su u spomenutom razdoblju porasle za 3 do 5 maraka po kutiji, ovisno od vrste cigareta. Iz Uprave za ne­izravno oporezivanje, podsjećaju kako je 1. juna 2009. godine na cigarete plaćana proporcionalna trošarina u visini 42 posto malo­prodajne cijene te fiksna trošari­na u iznosu od 0,15 maraka po ku­tiji cigareta.

Nakon toga, Upravni odbor Uprave za indirektno opo­rezivanje BiH donosio je odluke o posebnoj ili minimalnoj trošarini na cigarete za svaku sljedeću go­dinu i to tako da je proporcional­na trošarina uvijek bila 42 posto maloprodajne cijene cigareta dok se fiksna trošarina svake godine povećavala za 0,15 maraka po ku­tiji.

Tako danas imamo proporcio­nalnu trošarinu u iznosu 42 posto od maloprodajne cijene i fiksnu trošarinu od 1,50 maraka po ku­tiji. Trošarina na rezani duhan iznosi 104 marke po kilogramu.

Zahvaljujući rastu trošarina, sma­njenje prodaje cigareta, duhana i ostalih duhanskih proizvoda nije imalo utjecaja na prihode koji se ostvaruju na ovaj način. Tako su prihodi od trošarine na duhan i duhanske proizvode 2009. godine iznosili 449,4 miliona maraka dok je prošle godine taj iznos bio 815,0 miliona maraka. Samo u prva četiri mjeseca ove godine, na osnovi trošarina na duhan i duhanske prerađevine prikupljeno je i raspoređeno 269 miliona KM.

Moratorij na rast cijena

Iz Uprave za indirektno oporezi­vanje ističu kako se ovi prihodi raspoređuju kao i ostali prihodi od trošarina u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu s važećim koeficijentima za ras­podjelu prihoda entitetima koje usvaja Upravni odbor UNO BiH (posljednji koeficijenti su Federacija BiH 64,26%, Republika Srpska 32,19%, Disktrikt Brčko 3,55%).

“Kad UNO BiH na ovaj način iz­vrši raspodjelu ovih sredstava, tu se završava nadležnost Uprave i daljnju raspodjelu ovih prihoda vrše entitetska ministarstva fi­nancija i nadležna služba Distrikta Brčko”, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Imajući u vidu kako Bosna i Her­cegovina ima najskuplje cigare­te u regiji te da zbog toga raste pokušaj krijumčarenja iz drugih zemlja, Upravni odbor UNO BIH usvojio je informaciju u kojoj je predloženo uvođenje moratorija na daljnje povećanje specifične trošarine na cigarete u iduće tri godine, što bi trebalo spriječiti periodična poskupljenja koja su do sada bila zakonska obaveza.

Izvor: Večernji list