Vlada SAD-a nastavlja finansirati socijalne i ekonomske projekte osnaživanja raseljenih u BiH

Delegacija Odjela Vlade SAD-a za populaciju, izbjeglice i migracije (PRM) posjetila je Zeničko-dobojski kanton i Grad Zenicu koja je uključena u Regionalni stambeni program (RSP), s ciljem da vide rezultate koji su postignuti u implementaciji PRM projekta u Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je vodeća institucija za RSP projekat, a nakon zajedničkog sastanka kod resornog kantonalnog ministra, posjetili su novoizgrađenu zgradu RSP u naselju Radakovo, te jednog korisnika koji je trenutno smješten u naselju Banlozi.

Tom prilikom razgovarano je o rezultatima saradnje sa predstavnicima javnog sektora na uspostavljanju održivog sistema socijalnog stanovanja, kao i dobre prakse na terenu koje su primjenjivane na polju socijalnog stanovanja i ekonomskog osnaživanja porodica kojima je osigurana rekonstrukcija njihovih stambenih jedinica kroz Regionalni stambeni program (RSP). Donatori iz Vlade SAD-a upoznati su sa procesom izrade i usvajanja zakona o socijalnom stanovanju, podzakonskih akata te odluke o subvencioniranju najamnina.

Donatori iz Vlade SAD-a obećali su da će nastaviti finansirati ovaj projekat kako bi se raseljenim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini obezbijedio siguran i dostojanstven sistem socijalnog stanovanja i osigurala ekonomska održivost. (zenica.ba)