Krompir iz BiH siguran za izvoz i plasman na domaće tržište

U Izvještaju koji je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, usvojilo Vijeće ministara BiH, navodi se kako na krompiru koji je proizveden u BiH u 2017. godini nije utvrđeno prisustvo ispitivanih karantinskih štetnih organizama.

Kako se navodi u saopštenju Vijeća ministara BiH, to znači da BiH ispunjava fitosanitarne zahtjeve za nastavak izvoza u zemlje Evropske unije i za plasman na domaće tržište, a pomenuti Izvještaj bit će dostavljen i Evropskoj komisiji.

“Izvještaj je sačinjen u sklopu programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini koji provodi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja u saradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima poljoprivrede i Brčko Distrikta BiH.

Bosna i Hercegovina je jedna od malobrojnih zemalja izvan Evropske unije koja od polovine 2015. godine može sa EU trgovati merkantilnim krompirom, nakon što je priznata kao zemlja bez prisustva prstenaste truleži krompira”, saopšteno je.