FBiH: Od danas dostupni podaci registra nekretnina

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove danas će pustiti u rad portal “Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina”. Javnim uvidom u podatke Registra cijena nekretnina svim sudionicima na tržištu će biti dostupne tačne i pouzdane informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora.

Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednograzvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj uniji.

Nakon 5. juna evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada.

Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine, saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Javna prezentacija je rezultat saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u realizaciji aktivnosti projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini” – CILAP.

Projekt je finansiran donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining saradnja između izravnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RGU).

Tokom 2016. i 2017. godine razvijen je IT sistem ovog registra koji je trenutno u upotrebi u 62 jedinice lokalne samouprave i pripadajućim uredima, a očekuje se njegovo dalje širenje i na druge lokacije u Federaciji BiH. (BHRT)