Vlada ZDK vanredno utrošila 900 hiljada KM za pomoć boračkoj populaciji u 2017.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini.

Informacija prikazuje sprovedene aktivnosti, potrebe i opravdanosti postojanja ovoga transfera s obzirom na ukupno socijlano – ekonomsko stanje u državi.

Iako Vlada Zeničko – dobojskog kantona provodi intenzivne mjere na smanjenju broja nezaposlenih osoba i povećanju broja zaposlenih, kroz programe koji se realiziranju preko Službe za zapošljavanje ZDK, ali i nekoliko ministarstava, još imamo veliki broj nezaposlenih iz reda ove populacije: demobiliziranih branilaca, ratnih vojnih invalida i članove porodica poginulih branilaca, saopšteno je iz sjedišta Vlade.

Kroz vanrednu novčanu pomoć Ministarstvo za boračka pitanja nastoji ublažiti postojeće socijalno-ekonomsko stanje branilačke populacije, dok istovremeno provodi projekte zapošljavanja i samozapošljavanja, kojim bi se trajno riješilo pitanje egzistencije ove kategorije društva.

U 2017.godini ukupno je realizirano 3.917 zahtjeva i utrošeno 990.000,00 KM.

Ministarstvo je dodijelio vanrednu novčanu pomoć za:

* 3620 korisnika – demobiliziranih branilaca i njihovih porodica,

* 265 korisnika – ratnih vojnih invalida,

* 30 korisnika – porodica šehida i poginulih boraca i

* 2 korisnika – dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

„Realizirani utrošak sredstava za ovaj vid novčane pomoći u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini iznosio je 990.000,00 KM, odnosno 100% planiranih sredstava što je dokaz opredjenja Vlade ZDK da neće štedjeti na branilačkoj populaciji“ naglašava resorni ministar Fahrudin Čolaković, saopštava Vlada ZDK.