Besplatni udžbenici za učenike u stanju socijalne potrebe u F BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti danas je u Mostaru s kantonalnim ministarstvima obrazovanja potpisalo ugovore o finansiranju nabavke besplatnih udžbenika, za što je u Budžetu FBiH za ovu godinu osigurano 560 hiljada KM.

Kantonalna ministarstva su dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju peti razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola s područja kantona, i to najkasnije sedam dana prije početak školske 2018/2019. godine.

Udžbenike su dužna nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, a oni, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u BiH. Također, ukoliko neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika, obavezno je vratiti sredstva.

Na osnovu svih podataka i pokazatelja, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti sačinilo je Prijedlog raspodjele sredstava i to za Unsko-sanski kanton 70.280 KM, Posavski 9.800 KM, Tuzlanski 112.000 KM, Zeničko-dobojski 93.240 KM, Bosansko-podrinjski 8.400 KM, Srednjobosanski 63.280 KM, Hercegovačko-neretvanski 50.960 KM, Zapadnohercegovački 23.800 KM, Kanton Sarajevo 109.200 KM i 19.040 KM za Kanton 10.

U proteklom trogodišnjem periodu ovo ministarstvo je za realiziranje nabavke besplatnih udžbenika izdvojilo 1.850.000 KM, a u okviru ovog projekta omogućeno je 276.244 besplatnih udžbenika za 43.178 učenika. Cilj je da svakom djetetu budu omogućeni približno isti uvjeti za sticanje znanja, odnosno budu stvoreni kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.   (fbihvlada.gov.ba)