UNZE: Ekonomsko-poslovni savjet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici bio je prošle sedmice domaćin prvog osnivačkog sastanka Ekonomsko-poslovnog savjeta Univerziteta kao novo značajno tijelo u strukturi koji će imati za cilj bolje poslovno uvezivanje i bolju saradnju Univerziteta  i kompanija regiona.

U sastavu Ekonomsko-poslovnog savjeta su predstavnici i menadžmenti respektabilnih firmi,te Privredne komore Zeničko dobojskog kantona.

U radu Ekonomsko-poslovnog savjeta kao članovi ispred Univerziteta uključeni su rektor,direktor Centra za inovativnost i preduzetništvo,te dekan i prodekani Ekonomskog fakulteta.    (Š.B.)