Izvršni odbor Ljekarske komore FBiH usvojio Nacrt izmjena Pravilnika o licenciranju

Ljekari u Federaciji BiH nastoje urediti oblast licenciranja – uvjeta pod kojima se može doktoru medicine izdati licenca za rad.

Na sjednici Izvršnog odbora Federalne ljekarske komore danas je u Zenici usvojen Nacrt izmijenjenog Pravilnika o licenciranju.

Tri su najizraženija problema kod licenciranja ljekara: prvi što imaju licencu jedne kantonalne komore, a bez da ikog obavijeste ljekari rade u drugom kantonu.

Također novim pravilnikom utvrdjeno je da licencu za rad neće dobiti ljekar – penzioner stariji od 75 godina, a utvrđeni su i novi kriteriji za rad ljekara stranih državljana u našoj zemlji.

Bez položenog kursa bosanskog jezika u visokoškolskog obrazovnoj instituciji neće moći dobiti licencu za rad. (A.H.)