Ombudsmeni uz Dan Roma: Promovisati saradnju na unapređenju položaja najbrojnije nacionalne manjine

Svjetski dan Roma obilježava se 8. aprila u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u istoriji Roma.

Iako je u proteklih nekoliko godina napravljen određeni napredak u cilju poboljšanja položaja romske populacije, romska zajednica u Bosni i Hercegovini se i dalje suočava sa brojnim preprekama u pristupu svojim pravima i trajnim rešenjima što je posljedica dugogodišnje marginalizovanost i isključenost iz društvenog života.

Ombudsmeni zaključuju da je neophodno i dalje, aktivno i sistemski djelovati u cilju poboljšanja položaja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i svih oblika uključenosti u društvene, socijalne, kulturne i političke tokove života.

Prije svega, nadležne institucije moraju osigurati da svaka osoba romske nacionalne manjine ima identifikacijska dokumenta što je preduslov za ostvarivanje svih drugih prava.

Organi vlasti na svim nivoima, prema ocjeni Ombudsmena, trebaju promovisati saradnju između opštinskih institucija, centara za socijalni rad, romskih udruženja i škola u cilju širenja informacije o važnosti obrazovanja. U pogledu zapošljavanja nužno je da državni, entitetski i kantonalni organi iz oblasti zapošljavanja izvrše sveobuhvatnu analizu dosadašnjih programa zapošljavanja te pristupe kreiranju novih programa za zapošljavanje Roma.

Od izuzetne važnosti je i samoorganizovanje Roma, njihov rad u lokalnim zajednicama i prezentacija pozivnih praksi. Kroz razne oblike udruživanja u mogućnosti su uticati na sliku koja se u javnosti, neopravdano, u negativnom kontekstu veže za Rome.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, prof.dr Ljubinko Mitrović i dr Jasminka Džumhur upućuju iskrene čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine pripadnicima romske nacionalne manjine u povodu obilježavanja 8. aprila – Svjetskog dana Roma uz najbolje želje te nadu da ćemo i u budućnosti nastaviti zajedničku borbu za bolji položaj Roma u Bosni i Hercegovini.

Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine