Nova haiku-zbirka Smajila Durmiševića ‘Treptaji na mjesečini’

Početkom aprila je iz štampe izašla nova zbirka haiku poezije „Treptaji na mjesečini“ zeničkog pjesnika Smajila Durmiševića.

Knjiga je štampana na bosanskom, engleskom, francuskom, njemačkom i rumunjskom jeziku. Izdavač je Meligrafprint, Zenica, 2018. Štampanje knjige je pomogao i Grad Zenica.

Riječ o novom ostvarenju haiku pjesnika bogatog opusa. Ranije je objavio četiri zbirke pjesama: „Nečujni krici – bosanska krvava bajka“, Treptaji“, „Žepski gorocvijeti“ i „Miris divlje ruže“. Jedan je od najnagrađivanijih haiku pjesnika u BiH, uvršten je u antologije, te je objavljivao u brojnim časopisima od Amerike do Japana. Dobitnik je i najvišeg gradskog priznanja Plakete grada Zenice. (A.H.)