Čelik ispunio sve uslove za reprogram

Preduslov Porezne uprave FBiH za potpisivanje reprograma dugovanja bila je uplata obaveza za 2017. godinu, te je Gradska uprava odobrila isplatu za taj uslov, u iznosu od 164.113,23 KM. Obavještavamo javnost da je nakon te uplate ispunjen i dodatni uslov, te su uplaćene obaveze za tekuću 2018. godinu, čime je NK “Čelik” ispunio sve uslove za potpisivanje reprograma.

SAMO ČELIK!