Bosansko narodno pozorište zapošljava glumca i lektora

Bosansko narodno pozorište raspisalo je Konkurs za prijem dramskog umjetnika –  glumca i lektora (saradnika za protokol i odnose sa javnošću) u radni odnos.

Glumac se prima na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz mogućnost produženja ugovora, a lektor po završetku konkursne procedure zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci, navedeno je u ovom konkursu, koji ostaje otvoren petnaest dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama, a objavljen je u Oslobođenju 15. marta.