Objavljena Preliminarna lista za sanaciju stambenih objekata u Zenici

U okviru projekta za izgradnju i sanaciju stambenih objekata na području Grada Zenice koji finansira Evropska unija, a implementira  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Arbeiter-Samarite-Bund (ASB) i Hilfswerk Internationa Austria (HWA), objavljena je preliminarna lista aplikanata.

Na rezultate preliminarne liste aplikanti mogu uložiti prigovor, u roku od 14 dana od dana objave preliminarne liste, objavila je Gradska uprava.