Raspisan konkurs za policijskog komesara ZDK

Nezavisni odbor za izbor i imenovanja je prije četiri dana raspisao javni konkurs za izbor policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a mogu se prijaviti državljani Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina, koji nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere.

Posebni uvjeti su sedmi stepen stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus Bolonjskog sistema sa 240 ECT bodova. Kandidat mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva u policiji na rukovodnim poslovima, – kaže Ahmed Bjelopoljak, predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i imenovanja.

Kandidat između ostalog mora imati i čin samostalnog inspektora najmanje dvije godine, te još devet posebnih uslova koji se mogu naći u tekstu objavljenog konkursa.

Posao policijskog komesara je donošenje operativnih  odluka i rukovođenje svim policijskim operacijama, te nadziranje svih policijskih aktivnosti vezanih za javnu sigurnost građana i sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela, – naglašava Bjelopoljak.

Aktuelni policijski komesar nema prepreka za ponovno konkurisanje, a svi zainteresovani za poziciju policijskog komesara imaju još 10-ak dana da pošalju svoju prijavu. (N.G.)