Umanjena isporuka grijanja, normalizacija stanja najavljena za sutra

Ponovo je umanjena isporuka toplotne energije za grijanje grada.

– Pošto je uočeno curenje na kotlu br. 2 u pogonu Energetike, u ponedjeljak je izvršena njegova zamjena sa kotlom br. 1 a isporuka toplinske energije za grijanje grada nešto je umanjena. U međuvremenu, zbog proizvodnih problema došlo je i do smanjenja vlastitih izvora pare, te će ovako reducirana isporuka toplinske energije trajati do sutra, kada se očekuje normalizacija stanja, – saopštila je kompanija ArcelorMittal.