Gradska uprava: Vlada ZDK spriječila realizaciju prioritetnih projekata iz oblasti vodovoda

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Grad Zenica demantuju informaciju koju je plasirala Press služba ZDK, u kojoj je navedeno da je raspodjela sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodnih naknada izvršena na osnovu iskazanih prioriteta općina, u skladu s Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama.

Ova informacija ne odgovara istini. Naprotiv, laž je i predstavlja nastavak kontinuiranih opstrukcija Gradske uprave i građana Zenice od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona, saopšteno je iz sjedišta Grada Zenice.

Građani Zenice trebaju znati da Grad nije potpisao Sporazum o utrošku pripadajućih sredstava vodnih naknada za 2017. godinu. Razlog je taj, što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona suprotno iskazanim prioritetima Grada Zenica, dostavljenim u skladu s Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata od općinskog značaja iz oblasti vodoprivrede za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, uvrstila projekat regulacije rijeke Bistričak u vrijednosti 350.000,00 KM. Ukupna odobrena sredstva Zaključkom Vlade ZDK za Grad Zenicu iznose 882.000,00 KM. Navedenim postupkom, spriječena je realizacija prioritetnih projekata iz oblasti vodoprivrede na područjima mjesnih zajednica Bistričak (vodovod Smajići), Gladovići, Briznik, Perin han, Gornja Zenica i Ričice.

Ovo nije prvi put da se Vlada ZDK ponaša prema najvećem Gradu u Kantonu na način, da raspoređuje sredstva kako hoće, da bez konsultovanja Grada Zenica kao jedinice lokalne samouprave donosi Odluke i Zakone kojima Gradu Zenica nameće finansijske obaveze. U tom smislu, Grad Zenica je od Ustavnog suda F BiH već ishodio dvije presude u kojima se utvrđuje povreda principa prava na lokalnu samoupravu od strane ZDK i to zbog donošenja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Obavještavamo građane Zenice da će Gradska uprava i u ovom slučaju iskoristiti sva zakonska sredstva da dobije ono što pripada Zenici i Zeničanima, a uskraćuje se od strane Vlade ZDK. To uključuje i tužbu protiv Kantona, kao i podnošenje zahtjeva za povredu prava na lokalnu samoupravu Ustavnom sudu FBiH zbog nametanja projekata od strane višeg organa vlasti za koje Grad nije izrazio interes, te smanjenja sredstava na koja Grad ima pravo prema vodnim naknadama sakupljenim na području upravo našeg grada, – kaže se u reakciji na navode iz saopštenja Vlade ZDK, koja je medijima upućena iz Gradske uprave Zenica.