Zavod za bolesti ovisnosti ZDK prva akreditovana ustanova ove vrste u FBiH

Zavod za bolesti ovisnosti ZDK od danas je i zvanično prva ustanova ovog tipa, koja je dobila akreditaciju za kvalitet i sigurnost u zdravstvu od strane federalne Agencije AKAZ.

Akreditacija znači potvrdu da je svojim radom Zavod postigao visok nivo kvaliteta i zadovoljio sve kriterije  u tom segmentu, definisane  propisima i standardima na nivou naše države i federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, koji su prethodno  usklađeni i sa evropskim standardima u zdravstvu, – ističe primarijus Amir Čustović, direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK, napominjući da je proces akreditacije bio dosta zahtjevan tokom prethodne dvije godine, koliko je trajao.

Korištenjem ovih kriterija i standrda, koje propisujemo tačno se definiše radna procedura u zdravtsvu, šta ko radi, ko je odgovoran za određenu vrstu posla i slično što uveliko donosi i uštede u ovoj oblasti, ali i zaštitu zdravstvenog profesionalca, kao i paciejnta koji time dobija kvalitetnu zdravstvenu uslugu i zaštitu, – navodi Melka Mercvajler, viši stručni saradnik za pitanja edukacije u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. (V.J.)