Korupcija sveprisutna u BiH, posebno dominira u javnoj upravi

Povećan broj prijava korupcije i vrste prijava, kao što su sumnje na nepotizam, partijsko zapošljavanje, zloupotreba službenog položaja, upućuje na to da je korupcija sveprisutna u BiH, ali da dominira u javnoj upravi, navode iz Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u BiH Bosni i Hercegovini (TI BiH), prenosi Anadolu Agency.

“Prijave na rad pravosudnih organa pokazuju da postoji izraženo nepovjerenje građana u njihov rad. Istovremeno ne postoje naznake da je u posljednjih godinu dana unapređen zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije”, navodi se u izvještaju TI BiH za prošlu godinu.

O rezultatima Centra za pružanje besplatne pravne pomoći građanima u borbi protiv korupcije za prošlu godinu objavljeno je da se više od 1.500 građana obratilo TI BiH putem besplatne linije za prijavu korupcije.  Ovo udruženje postupalo je u više od 270 predmeta po prijavama građana, novinara, aktivista i nevladinih organizacija kao i u predmetima koje su sami pokrenuli.

“Skoro polovina odnosno 47 posto predmeta u kojima je TI djelovao odnosi se na sektor državne uprave, a slijede prijave iz oblasti pravosuđa i obrazovanja gdje je zapažen značajno veći broj prijava u visokom obrazovanju”, navode u TI BiH.

Naglašavaju i da se građani uglavnom žale na neregularnosti u postpucima zapošljavanja državnih službenika, te na prijem zaposlenika u javnim preduzećima.

“U prijavama se obično ističe kako se unaprijed zna ko će biti izabran, a građani se žale i na nedostatak transparentnosti konkursnih procedura. Primjetan je i porast broja prijava na koruptivne radnje koje su podnijeli takozvani zviždači”, rekla je Ivana Korajlić, portparol TI BiH.

Naveli su i niz konkretnih primjera koji su se odnosili na nezakonitosti prilikom zapošljavanja. Govorili su o slučaju u Okružnom sudu Banjaluka gdje je utvrđeno da je konkursom na radno mjesto psihologa izabran kandidat za kojeg su imali prijavu da će biti izabran, a koji je u srodstvu sa nosiocom pravosudne funkcije. Osim toga u Okružnom sudu Istočno Sarajevo je na radno mjesto za rješavanje pitanja ratnih zločina, izabran kandidat koji nije imao potrebno radno iskustvo.

Kao primjer nezakonitog zapošljavanja koji je dobio uspješan epilog izdvojeno je raskidanje ugovora koje je Republička uprava za inspekcijske poslove sklopila sa više lica nakon što je TI BiH prijavio da je u ovim slučajevima došlo do kršenja ugovora Zakona o radu RS-a.

“Uprkos činjenici da se građani već godinama žale na nepravilnosti u zapošljavanju institucije odbijaju naprijediti zakonske i podzakonske akte kako bi unaprijedili transparentnost u zapošljavanju, a veliki broj javnih ustanova i preduzeća još uvijek nema obavezu provođenja javnih konkursa, što ostavlja prostor nepotizmu i stranačkom zapošljavanju”, tvrde u TI BiH.

TI BiH je utvrdio, između ostalog, da Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a nikada nije donijelo pravilnik koji regulište prijem u radni odnos u predškolskim ustavnovama i da to otvara mongućnost za neujednačene prakse prijema  stručnog osoblja.

“Ombudsmani su po prijavi TI donijeli preporuku da je resorno ministarstvo obavezno, bez odlaganja donijeti  pravilnik kako bi se konačno uredila oblast zapošljavanja u predškolskim ustanovama”, istakli su predstavnici TI BiH.

Uglješa Vuković iz TI BiH je kazao da su pokrenuli veliki broj upravnih sporova zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, između ostalih protiv Ministarstva transporta i komunikacija BiH, dva puta protiv Ministarstva prosvjete i kulture RS i drugih. U toku je spor protiv Agencije za bankarstvo FBiH zbog nedostavljanja informacija o platama zaposlenih.

TI BiH je u prošloj godini tužio 15 institucija zbog nedostavljanja informacija od javnog značaja, a dobio je 15 upravnih sporova u ranije pokrenutim predmetima usljed kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. (A.A.)