Predstavnici Agencije ZEDA na sastanku konzorcija Projekta FORESDA

Predstavnici Agencije ZEDA učestvovali su na petom sastanku konzorcija Projekta FORESDA u kojem ima ulogu strateškog partnera od januara 2017. godine.
U razdoblju od 27. do 28. februara tekuće godine sastanak održan u Kuchlu kod Salzburga imao je za cilj analizirati stanje Projekta čija implementacija je u toku više od godinu dana te najaviti zadatke koji slijede.
U okviru implementacije aktivnosti dogovoreno je mentorstvo sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, u sklopu kojeg će biti urađena analiza prednosti gradnje drvetom kao građevinskog materijala u odnosu na konvencionalne materijale koji se primjenjuju u građevinarstvu.
Domaćin događaja bila je Visoka škola primijenjenih umjetnosti u Kuchlu koja je ovom prilikom organizovala obilazak laboratorija koje djeluju u okviru fakulteta. Ovom prilikom članovi konzorcija upoznali su se s projektima koje ova Visoka škola implementira, a koji se odnose na istraživanje i razvoj taninskih pjena koje su pokazale snažnu otpornost na vatru, visoku apsorciju vode i nisku propusnost toplote. Također, značajne rezultate pokazuje projekat kombinovanja kožnih s drvenim vlaknima u cilju dobivanja vatrootpornih ploča.
Važno je istaći da su studenti uključeni u sve projekte te je ova Visoka škola odličan dokaz da se spojem inovativnih ideja (mladih) i iskustva (nastavnog kadra) može doći do izvanrednih rezultata i u konačnici implementacije inovativnih projekata.
Sljedeći sastanak konzorcija projekta planiran je u Ljubljani u junu tekuće godine.  (zeda.ba)