Start Up 2018: Za dvije minute podijeljeni milioni!

Taman, kada čovjek pun optimizma odluči da svoju borbu za opstanak nastavi i ne prestaje da se nada da postoji dobro, pravda i nada u bolju budućnost, biva razočaran kada ga SISTEM uvjeri u suprotno, – piše razočarana Zeničanka, Erna Skender, koja je namjeravala iskoristiti priliku koju je nezaposlenima ponudio Federalni zavod za zapošljavanje, kroz nedavno objavljeni Javni poziv za učešće u Programu Start Up 2018. Poziv je ostao otvoren svega nekoliko minuta, izgleda, nedovoljno vremena da se obrazac popuni i pošalje na objavljene linkove.

Odlučila sam se da apliciram za sredstva, jer ne želim raditi na crno. Radim na pijaci i pripadnica sam nacionalne manjine Roma. Tri mjeseca sam čekala na poziv, – piše Erna, dodajući da je 28. februara, na dan kada je aplikacija otvorena tačno u osam sati, već sat ranije bila u stanju pripravnosti.

I gle čuda. Sva ushićena, jer sam već u osam sati bila jedna od onih koji su bili u mogućnosti da  popune online obrazac, imala sve potrebne podatke spremne, popunila za dvije minute, VELIKO RAZOČARENJE – “VAŠA PRIJAVA NE MOŽE BITI PRIHVAĆENA JER NEMA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA”. Pomislim u sebi: NEMOGUĆE! Pokušavam ponovo, ali uzalud. Na prijavi više nema Ze-Do kantona, ne može se popuniti obrazac. Pokušavam ponovo i ponovo, narednih pola sata, ali bezuspješno. Kako da im vjerujem?! Zar je moguće da su postojala lica koja su aplikaciju popunila za manje od dvje minute?! U prilogu maila, šaljem screenshot kao dokaz. Uvjerite se i sami u apsurd, – piše naša sugrađanka, Erna Skender, u dopisu medijima koji je naslovila: Dvije minute, podijeljeni milioni – PREVARA.