Prohodnost puteva zadovoljavajuća,najavljene nove padavine

Prema informacijama iz nadležnih preduzeća za održavanje saobraćajnica prohodnost putnih pravaca na području Grada Zenica je zadovoljavajuća. Saobraćajnice prvog prioriteta su očišćenje, a u toku dana se nastavljaju radovi na čišćenju puteva drugog i trećeg prioriteta. Otežavajuća okolnost na visokim područjima su niske temperature i velike padavine koje onemogućavaju efikasno djelovanje abrazivnog materijala, što je posebno izraženo u naseljima Babinskog sliva. S obzirom da se u toku naredne noći očekuju nove padavine iz Zimske službe poručuju da su spremni te da su svi raspoloživi ljudski resursi i mehanizacija u stanju pripravnosti. Kada je u pitanju javni gradski prevoz, autobusi Zenicatransa saobraćaju na svim linijama, mada su zbog niskih temperatura zabilježeni problemi u pokretanju vozila zbog čega su autobusi na pojedinim linijama kasnili.    (S.H.)