Ljekarska komora FBiH: Riješiti pitanje ljekara koji ne dolaze sa našeg govornog područja

U nizu pitanja kojima se bavi Ljekarska komora Federacije BiH, na redovnoj sjednici Izvršnog odbora u Zenici raspravljano je o inicijativi Sarajevske ljekarske komore da se iznađe način rješavanja radnog angažmana ljekara koji ne dolaze sa našeg govornog područja, a nerijetko se zna desiti da se njihova licenca ljekara ne može ni provjeriti.

Za rad u našoj državi oni moraju imati validnu dokumentaciju, te poznavati jedan od tri službena jezika.

– Mi moramo zaštiti naš medicinski prostor od svih onih za koje smatramo da ne mogu obavljati liječničku djelatnost. Svrha komore je da kontroliše medicinski prostor u stručnom smislu da prati kretanja ljekara, – kaže doktor Harun Drljević iz Ljekarske komore Federacije.

U našoj državi nije rijetka pojava da rade ljudi koji nemaju radnu dozvolu, saglasnost ureda za strance, ni poreski broj, na kraju krajeva ne zna se ni jesu li uopće ljekari, kaže Harun Drljević.

– Očekujemo pomoć, prvenstveno inspekcijskih organa kako bi se iskorijenilo nelegalno liječenje, – naglašava naš sagovornik.

U pojedinim perifernim kantonima nije neobično da ljekari rade bez dozvole koju izdaje nadležna kantonalna komora.

Drugi problem je kada ti ljekari i dođu sa licencama komora iz gradova iz kojih dolaze, ali ne poznaju naš jezik.

– Ne znam onda kako mogu prakticirati, to se desilo u Sarajevu. Nažalost, donesu dokument po kojem oni poznaju naš jezik ali to nije tako, – zaključuje Drljević. Komora će pokrenuti inicijativu da se prekine sa ovakvom praksom i da se uključe inspekcijski organi, kao i kantonalna ministarstva zdravstva.

Pored ove teme na sjednici se razgovaralo i o finansijskom i izvještaju o radu, te planovima za 2018. godinu, a sve u cilju pripreme za Skupštinu komore koja će se održati u aprilu. (N.G.)