Ekrem Tuka: Vijećnićka inicijativa za postavljanje zaštitne ograde duž obale rijeke Bosne

Vijećnik u Gradskom vijeću Zenice, Ekrem Tuka, podnio je inicijativu o potrebi postavljanja ograde duž rijeke Bosne od ušća Babine rijek do mosta u naselju Blatuša.

Povod za inicijativu je sprečavanje neželjenih slučajeva sa tragičnim posljedicama, nakon pada u rijeku Bosnu, kojih je bilo u proteklim godinama.

U posljednjih nekoliko godina, podsjeća vijećnik Ekrem Tuka, više lica je izgubilo život utapanjem nakon pada u nabujalu rijeku Bosnu. Stoga je inicijativa o potrebi postavljanja ograde, kako ističe, više nego opravdana.

Inicijativa je podnesena u cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja građana na dijelu obale rijeke Bosne, od ušća Babine rijeke do mosta u Blatuši. U proteklih pet godina na ovom potezu je šest ljudi palo u rijeku Bosnu i utopilo se. Njihovi životi ne bi bili izgubljeni da je zaštitna ograda postavljena na vrijeme, – kazao je Tuka.

Obalama rijeke Bosne sa obje strane od ušća Babine rijeke kreće se veliki broj pješaka, biciklista, rekreativaca, ali i djece. Oni su, uz starija lica, najugroženiji. Sam projekat postavljanja zaštitne ograde ne bi trebao puno koštati.

Po mojim saznanjima, za to nisu potrebna velika sredstva, ali, u svakom slučaju, zakonom su predviđena sredstva za preventivne mjere zaštite. Osim toga, svaki život koji bismo time spasili, neprocjenjiv je, – dodaje Ekrem Tuka.

Inicijativa je u fazi razmatranja nadležnih tijela u Gradskoj upravi, a za njenu realizaciju pažnju bi trebali pokazati i drugi zainteresovani subjekti. (Š. Babić)