UNZE: Uvodno predavanje za doktorante Pravnog fakulteta u Zenici

Svečani prijem i uvodno predavanje za polaznike druge generacije studenata trećeg ciklusa studija (doktorski studij) Pravnog fakulteta u Zenici organizovan je proteklog utorka.

Ovom prilikom studentima su se obratili prof.dr.sc. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Dževad Drino, šef Katedre za historiju države i prava, prof.dr.sc. Zlatan Meškić, šef Katedre za državno i međunarodno javno pravo, doc.dr.sc. Maša Alijević, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja i doc.dr.sc. Enis Omerović, prodekan za naučno-istraživački rad.
Dekan Pravnog fakulteta i nastavnici su ovom prilikom zaželjeli dobrodošlicu studentima ove generacije, te ih upoznali sa načinom rada, planom i programom, ali i njihovim zadacima i obavezama.
Studenti prve generacije polaznika ovog studija imali su priliku da slušaju predavanja najpoznatijihh predavača i stručnjaka iz oblasti prava iz regiona ali i šire. Neki od predavača iz regiona su bili: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, prof.dr.sc. Slavko Đorđević, prof.dr.sc. Marija Karanikić Mirić, prof.dr.sc. Silvija Petrić, prof.dr.sc. Jozo Čizmić, prof.dr.sc. Tadija Bubalović i drugi.
Ovakav način predavanja i rada, prema riječima dekana prof.dr.sc. Enesa Bikića, bit će nastavljen, a studenti koji su upisali ovaj doktorski studij imati će priliku učiti od stručnjaka i predavača sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i regiona, te će također imati priliku rješavanjem konkretnih slučajeva, organiziranjem tematskih okruglih stolova i pisanjem naučnih radova, steći znanja neophodna za pisanje doktorske disertacije i sticanje zvanja doktora pravnih nauka.
Studenti doktorskog studija su:
1. JAHIĆ EDIN
2. AHMETSPAHIĆ HANA
3. SELIMIĆ MIRZO
4. ZAHIROVIĆ DERVIŠA
5. SULJEVIĆ SEFEDIN
6. SULJEVIĆ DŽEJNA
7. SOFTIĆ EDISA
8. EFENDIĆ KEMAL
9. NESIMOVIĆ ELVIR
10. MILETIĆ TINA
11. BUYUK HAMDI FIRAT
12. EMINA IMAMOVIĆ