Registar korisnika boračko invalidske zaštite dostupan 29. januara

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević zahvalio se poslanicima na iscrpnoj raspravi o problematici boračke populacije na današnjoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Najavio da će institucijama Federacije BiH 29. januara biti uručen i dostupan Jedinstveni registar korisnika boračko invalidske zaštite, a Registar branilaca BiH će početi sa objavom 19. februara iz Tuzle, jer želi da prvo bude objavljen njegov karton s podacima koliko je učestvovao u ratu i šta je sve dobio od države.

– Bilo šta da u ovom trenutku kažem pored usvojenog budžeta FBiH bilo bi neozbiljno. Prihvatam da pripremim materijale za bilo koju sjednicu koju zakažete, a da se u tu pripremu obavezno uključe predstavnici Federalnog ministarstva finansija – poručio je Bukvarević poslanicima.

U nastavku sjednice šefovi poslaničkih klubova na osnovu zahtjeva boraca, koji još uvijek protestuju ispred Federalnog parlamenta, trebaju formirati zaključke o kojima će se potom izjasniti Predstavnički dom. (Fena)