Vlada FBiH: Radnicima u BiH veća prava po osnovu zdravstvenog osiguranja

Federalna vlada utvrdila je danas na sjednici u Sarajevu  Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH na razmatranje po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu koji zahtijeva redovnu proceduru.

Te izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio ovog člana Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Izmjenama zakona nadležno federalno ministarstvo predložilo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sustavnih zakona iz oblasti zdravstva.

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sustav zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu (na primjer, rad kod novog poslodavca) može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.

Naime, uposlenik ne može trpiti umanjenje prava na zdravstveno osiguranje zato što mu raniji poslodavac nije uplatio doprinose za to osiguranje, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.