Skupština ZDK većinom glasova usvojila Nacrt Budžeta za 2018.

Nakon rasprave, Skupština ZDK većinom glasova usvojila je danas Nacrt budžeta ZDK za 2018. godinu u visini od 306 miliona i 123.700 KM.

Ovaj dokument upućen je u javnu raspravu u trajanju od 5 narednih dana. Do sada je usvojen je i Nacrt Zakona o izvršenju kantonalnog budžeta za ovu godinu. (V.J.)