BiH za 15 godina napustilo 23 posto visokoobrazovanih građana i 11 posto doktora

BiH je u proteklom desetljeću i po napustilo najviše visokoobrazovanih ljudi koji su se “trbuhom za kruhom” otisnuli ka zapadnim zemljama, što se negativno odrazilo na domaću privredu i ekonomski razvoj.

Ovo je, ne samo problem BiH, već i cijele regije. Svjetska banka procjenjuje da je ukupni postotak emigracije visokoobrazovanih iz BiH 23,9 posto, a doktora 11,1 posto. Po ovim brojkama BiH zauzima vodeće mjesto u svijetu po odlivu visokoobrazovanih ljudi, prenosi Bljesak.

Također, posljednji izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma je BiH po “odlivu mozgova”, odnosno postotak odlaska studenata i visokoobrazovanih kadrova u inostranstvo, stavio na peto mjesto.

Prema toj analizi, BiH je smještena na 140. mjesto od 144 rangirane zemlje svijeta, a iza nje se nalaze samo Srbija, Burundi, Haiti i Alžir.

Najvažniji razlog napuštanja BiH je nezaposlenost. Mladi ljudi nakon završetka fakulteta u većini slučajeva ne uspijevaju pronaći posao u struci.

Uzroci su višestruki: neusklađenost obrazovnog sektora sa potrebama tržišta rada, fokusiranje na teoretska znanja, nepostojanje prakse, nedostatak političke podrške, nezainteresiranost nadležnih institucija da prilagode obrazovni sistem.

Upravo je ova problematika bila predmet fokus grupe “Stručna praksa – izazov visokog obrazovanja”, koja je održana 11. januara u prostorijama Udruženja LiNK Mostar.

Na fokus grupi su predstavljeni rezultati istraživanja povezanosti privatnog, javnog, obrazovnog i nevladinog sektora, kao mogućnosti za uvođenje dualnog sistema obrazovanja u HNK.

Kroz interaktivnu diskusiju istaknuta su dosadašnja iskustva poduzetnika te ključne prepreke i prijedlozi. Istaknuta je važnost saradnje svih aktera (privatnog sektora, javnog sektora, sektora visokog obrazovanja, nevladinog sektora) jer se jedino tako može postići napredak na ovom polju.

Zaključeno je da je ključ za ostanak mladih ljudi reforma obrazovnog sistema, uvođenje praktične nastave, kreiranja stručnih studija, te studija dualnog obrazovanja, ostvarenje dugoročne saradnje privatnog i obrazovnog sektora te uključivanje privrednika u kreiranje nastavnih planova i programa kako bi se kadar obrazovao u skladu sa njihovim potrebama te kako bi se studenti specijalizirali za rad u određenoj struci.

Također je naglašena važnost podizanja svijesti šire javnosti o ovom problemu.

Svrha navedenih aktivnosti je osnaživanje mladih putem kvalitetnijeg obrazovanja i jačanja konkurentnosti na tržištu rada, kako bi se uvećale šanse za zaposlenje i ostanak u BiH, i to je goruće pitanje naše regije koje treba biti prioritet svim akterima.

Fokus grupa je organizirana u okviru projekta EDU – LAB – “Novo upravljanje tržištem rada u saradnji s visokim obrazovanjem u dunavskom području”, kojeg Udruženje LiNK u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regije, implementira u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, a finansira ga EU.