Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline demantuje navode predsjednika Pokreta Otpor

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, demantovalo je danas navode iz Otvorenog pisma Akifa Smajlovića, predsjednika Pokreta Otpor Zenica, o angažovanju Seada Čizmića u ovom ministarstvu, nakon što je ispunio uslove za penzionisanje.

„Gospodin Sead Čizmić, koji je u miistarstvu obavljao poslove pomoćnika ministra za zaštitu okoline, penzionisan je dana 23. 12. 2016. i ministarstvo sa imenovanim nema nikakav poslovni angažman. Sead Čizmić je u toku 2017. godine, kao član tima za izradu KEAP-a i Registra o postrojenjima i zagađivanjima, kao važnih strateških dokumenata, do 30. 06. 2017. bio angažovan na osnovu Ugovora o djelu, gdje je dao značajan doprinos i za što postoji validna i zakonita dokumentacija, saopšteno je iz Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.