Podrška Sindikata radnika rudnika FBiH Inicijativi zastupnika Edhema Fejzića

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH podržao je Inicijativu zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Edhema Fejića, upućenu krajem prošle godine Vladi Federacije BiH, kojom je zatraženo “ukidanje diskriminacije po osnovu otkupne cijene prema rudnicima u FBiH, kao zavisnim društvima pri JP Elektroprivreda BiH i uspostavljanje ravnopravnog položaja svih rudnika u FBiH u odnosu na navedeno javno preduzeće”. Fejzić je medijima uputio dopis Sindikata dostavljen predsjedavajućem Skupštine ZDK.