Fejzić: Inicijativa prema EP BiH za ukidanjem diskriminacije kod određivanja otkupne cijene uglja

Zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Edhem Fejić, dostavio je Vladi Federacije i JP Elektro-privreda BiH inicijativu za “ukidanjem diskriminacije po osnovu otkupne cijene prema rudnicima u FBiH, kao zavisnim društvima pri JP Elektroprivreda BiH i uspostavljanje ravnopravnog položaja svih rudnika u FBiH u odnosu na navedeno javno preduzeće”.

Ističe kako je poznata činjenica da JP Elektroprivreda BiH ne otkupljuje ugalj po istoj cijeni u svim rudnicima u FBiH, već da je obračunava pomoću tabele premiranja. – Takav sistem premiranja rezultira time da se npr. ugalj od 14000 KJ/kg iz zeničkog rudnika mrkog uglja obračunava po otkupnoj cijeni od 70,00 KM, a da se npr. otkupna cijena iz kakanjskog rudnika istog uglja iste količine, kalorijske vrijednosti i kvaliteta obračunava po otkupnoj cijeni od 84,00 KM, – navodi Fejzić.

– Oduzimajući na vrijednosti otkupne cijene uglja jednom rudniku, te sasvim neosnovano i nepravedno povećavajući otkupnu cijenu istog uglja i po količini i po kvalitetu drugom rudniku, ne samo da se direktno krše savremeni tržišni principi i provodi otvorena nelojalna konkurencija od strane JP Elektroprivreda BiH prema našim rudnicima, već se time određeni rudnici direktno dovode u nepovoljniji ekonomski položaj, a osim toga i njihovi radnici, u prvom redu rudari, diskriminišu u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa i penzijsko – invalidskog osiguranja, – ističe.

Nastavlja kako je posljedica ovakvog diskriminatorskog odnosa JP Elektroprivrede BiH, ali u prvom redu Vlade FBiH, eskalirala samoubistvom jednog zeničkog rudara, zbog nemogućnosti penzionisanja zbog neuplaćenih doprinosa za PIO od strane ZD Rudnik mrkog uglja Zenica. – Također je poznato da ovaj rudnik već duži niz godina beznadežno pokušava iznaći rješenje za izmirenje nagomilanih dugovanja. Rudari ovog rudnika rade jednako naporno kao i rudari drugih rudnika u FBiH. I njihov hljeb je isti hljeb s devet kora, kao i hljeb svakog rudara u FBiH i stoga nesporno zaslužuju da se i ugalj koji oni iskopaju plati po istoj cijeni kao ugalj koji npr. iskopaju kakanjski rudari.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, tražim hitno ukidanje korištenja tabele premiranja za obračun otkupnih cijena uglja, utvrđenih ugovorima između JP Elektroprivreda BiH i rudnika kao zavisnih društava pri istom javnom preduzeću, uspostavu i primjenu jednake otkupne cijene za ugalj iste kalorijske moći prema svim rudnicima u FBiH, te povrat novčanih sredstava svim rudnicima kojima je primjenom tabele premiranja nanesena šteta u diskriminaciji po osnovu otkupne cijene uglja, – navodi u ovoj inicijativi zastupnik u Skupštini ZDK, Edhem Fejzić, kojom je zatražio i da se nastavi proces spajanja JP Elektroprivreda BiH i rudnika u njenom koncernu, koji je proces svojevremeno započeo bivši ministar Vahid Hećo i to na način da svi radnici JP Elektroprivreda BiH i radnici svih pripadajućih rudnika uživaju jednaka prava i obaveze, utvrđene jednim pravilnikom o radu i sistematizaciji radnih mjesta, te primaju plaće s istog transakcijskog računa.