Udruženja poljoprivrednika: Do 15. januara usvajanje budžeta i planiranje poticaja, u protivnom masovni protesti

Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH od Parlamenta traže hitno usvajanje budžeta, u suprotnom  najavljuju radnikalnije mjere.

Budžet nije usvojen ni u Zeničko dobojskom kantonu, ali to ne bi trebalo u značajnijoj mjeri usporiti dinamiku izdvajanja za poljoprivredu, cijene u Udruženju poljoprivrednika.

Udruženja poljoprivrednika danas su upozorila na štetne posljedice neusvajanja budžeta.

To nam sve remeti! Remeti nam isplatu poticaja koji su nam neophodni u januaru i februaru. Ovakve se stvari događaju svake godine. Nama su potrebna poljoprivredna sredstva u periodu sjetve, a ne u junu i julu, kad se žanje, – obrazlaže predsjednik Asocijacije organskih proizvođača i poljoprivrednika ZDK, Refik Alihodžić, potrebu hitnog djelovanja parlamentaraca.

Budžet nije usvojen ni na nivou Zeničko dobojskog kantona. Na snazi je Odluka o privremenom finansiranju za period januar-mart. No, kako ističe Sedin Biogradlija, predsjednik kantonalnog Udruženja poljoprivrednika, ne bi trebalo biti većih poremećaja u podršci poljoprivrednom sektoru.

Najavljeno je da će Vlada ZDK za 15-ak dana predložiti Nacrt kantonalnog bužeta. Moram naglasiti da je ova vlada odobrila sva sredstva za poljoprivredne poticaje u kalendarskoj 2017. Vlada Federacije i resorno federalno ministarstvo, nažalost, nisu odgovorili zadatku, – komentariše Biogradlija.

Federalna udruženja poljoprivrednika najavljuju i radikalnije poteze u slučaju probijanja rokova za usvajanje budžeta.

Dali smo im rok. Ako do 15. januara ne usvoje budžet i daju prijedlog poticaja za 2018., 20. januara imaće masovne proteste, – precizira Alihodžić.

Podsjećamo, Federalna vlada utvrdila je na vrijeme budžet za 2018. godinu, ali, da bi postao operativan, moraju ga odobriti oba doma u Parlamentu. U protivnom, donosi se Odluka o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart. To je najnepoželjnija varijanta jer su onemogućena izdvajanja za bilo kakve programe i projekte, osim za osnovna davanja. (Š.B./S.S.)