Zavod za bolesti ovisnosti uskoro dobija certifikat kvaliteta

U drugoj polovini decembra, u dvodnevnoj posjeti Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko dobojskog kantona boravili su ovašteni vanjski ocjenjivači Agencije za akreditaciju u zdravstvu-AKAZ-a, Salih Slijepčević i Jasmina Klebić.

Tom prilikom pregledana su i ocijenjena 1.463 kriterija u okviru 55 propisanih standarda. Sam proces izrade standarada i procedura u Zavodu trajao je nepune dvije godine. Kordinator ispred ustanove, u ukupnom procesu bio je dr. Mirnes Telalović. Kompleksnost procesa izrade procedura zahtjevao je uključenost svih članova Stručnog tima Zavoda.

Dodjelom certifikata kvalitete od strane AKAZ-a, Zavod za bolesti ovisnosti postaće prva ustanova u BiH ovog tipa koja je ispunila i u svom radu primjenjuje usvojene procedure i standarde kvalitete u zdravstvu. (Š.B.)