Gradsko vijeće usvojilo Prostorni plan Grada Zenice za period ‘16.-‘36.

Gradsko vijeće Zenice u večernjem dijelu zasijedanja, između ostalog, usvojilo je većinom glasova Prijedlog Prostornog plana Grada Zenice za period 2016. – 2036., dokument koji je utvrđen radi usaglašavanja sa aktom višeg reda, ali i radi daljeg razvoja Grada, naveo je gradonačelnik Zenice. U raspravi je bilo i suprotnih mišljenja, pogotovo kada je u pitanju prolazak trase koridora 5c kroz Nemilu.

Obzirom da je Prijedlog Prostornog plana Grada Zenice od 2016. do 2036. pri ranijem razmatranju Gradsko vijeće već odbilo, Ekrem Ćosić, vijećnik SDA, pozivajući se na Poslovnik, tražio je da se akt povuče i razmatra na idućoj sjednici, istovremeno ukazujući i na nezadovoljstvo mještana Nemile planiranim prolaskom trase autoputa kroz njihovo naselje.

Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice ističući značaj ovog akta i legitimnost procedure, poručio je da je spreman da zajedno sa mještanima Nemile izvrši pritisak na federalno ministarstvo, koje je nadležno za pitanje izmjene trase auto-puta.

Prijedlog prostornog plana Grada Zenice usaglašen je sa aktom višeg reda,  istakla je Semira Karić, pomoćnica gradonačelnika Zenice za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, citirajući i dio saglasnosti koju su prethodno dobili i od Vlade ZDK i resornog kantonalnog ministarstva.

Prijedlog Prostornog plana Grada Zenice od 2016. do 2036. godine Gradsko vijeće usvojilo je sinoć nakon rasprave većinom glasova. (V.J.)