Prekinuta vanredna sjednica Skupštine NK Čelik

Vanredna sjednica Skupštine NK Čelik večeras je prekinuta, a nastavak zasjedanja, sa istim dnevnim redom se očekuje za 30 dana.

Dnevni red sjednice je na početku izmijenjen na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora NK Čelik, Tarika Hadžimahmutovića, nakon čega su uvrštene tačke: usvajanje ostvake dosadašnjeg predsjednika Kluba, Jasmina Memiševića i prihvatanje kandidature Damira Bradarca za novog mandatara Upravnog odbora.

Oba prijedloga su usvojena većinom glasova.

Na prijedlog Nadzornog odbora, članovi Skupštine izjasnili su se za nastavak pregovora i iskazivanju volje za ulazak turskih investitora u NK Čelik.

Nakon toga, odgođeno je izjašnjavanje o tačkama 4 i 5. dnevnog reda, koje su se odnosile na usvajanje Odluke Skupštine o ulasku investitora, kao i donošenje Odluke o usklađivanju  statuta NK Čelik sa pozitivnim zakonskim propisima BiH, kako bi investitor mogao nesmetano investirati u razvoj Kluba u skladu sa ugovorom o ustupanju dijela upravljačkih prava. (M.P.)