Vijeće ministara BiH: Više od 4,4 miliona KM za institucije kulture i sportske manifestacije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture za 2017. godinu, kojom se 3.097.000,00 KM raspoređuje na 132 subjekta kulture za sufinansiranje projekata, nakon završenog javnog konkursa.

Odlukom Vijeća ministara BiH o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, odobren je grant ukupno vrijedan 1.352,000,00 KM.

Pravo na dodjelu ovih sredstava, nakon okončane procedure javnog konkursa, imat će 144 sportska subjekta, među kojima su Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na nivou BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih osoba na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge sportske organizacije.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o jednokratnoj novčanoj nagradi za zaslužnog sportistu Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda za 2017. godinu u skladu s Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.

Izvor: Akta.ba