Skupština ZDK dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja

Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj 52. sjednici dala saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2017. godinu, te Finansijski plan ovog Zavoda za narednu, 2018. godinu.

Neuobičajeno, veća rasprava vođena je oko rebalansa finansijskog plana za 2017. godinu, koji u konačnici iznosi 167.419.500 maraka, što je za 2,9 posto više u odnosu na prvobitne projekcije, pri čemu su zastupnici SDP-a i DF-a bili protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda na današnju sjednicu.

Kako su istakli Senaid Begić i Munib Husejnagić iz SDP-a, te Midhat Delić i drugi zastupnici DF-a, rebalans je dostavljen kasno, a višak sredstava u iznosu od oko 4,7 miliona maraka trebalo je usmjeriti u pokriće akumuliranog deficita.

Veći dio ostvarenog viška prihoda, kako je predviđeno, bit će usmjeren zdravstvenim ustanovama, sa kojima inače krajem godine ističu ugovori, sklopljeni sa Zavodom.

Bez rasprave je usvojen Finansijski plan ZZO ZDK za 2018. godinu koji je zacrtan na 173.959.300 maraka i veći je za oko 6,5 miliona u odnosu na tekuću godinu.

Očekuju se povećana sredstva po osnovu uplata doprinosa za zdravstvo.

Za kapitalne izdatke Zavod je planirao nabavku stalnih sredstava u iznosu od 580.000 KM.

U Stručnoj službi i 12 poslovnica Zavoda trenutno je zaposleno 88 radnika, a bruto plate i naknade su planirane za 90 radnika. Zavod je u obavezi da u 2018. godini pređe na sistem trezorskog poslovanja, te je neophodno da izvrši prijem dva VSS radnika. (Š.B.)